Cartref
Digwyddiadau
Dyddiadur
Gwybodaeth
Llythyron
Staff / Cysylltwch
Urdd 


Croeso i dudalen Urdd Maes Yr Yrfa!

Mae'r Urdd yn rhoi cyfle i aelodau gystadlu, cymdeithasu a mwynhau gweithgareddau gyda disgyblion o'r ysgol ac o ysgolion eraill.

Mae'r cystadleuthau yn amrywio o Eisteddfodau traddodiadol i ddylunio gwefannau, cystadleuthau chwaraeon, coginio a dylunio a thechnoleg.

Trefnir teithiau a digwyddiadau cyson - boed yn noson yn gwylio gêm yn Stadiwm y Mileniwm, penwythnosau yn Llangrannog a Disneyland Paris, a hyd yn oed ymweld â'r Wladfa ym Mhatagonia!

Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar y dolenni i'r chwith, neu llywiwch i wefan yr Urdd yma.

Mr. Meredudd Jones
(Cydlynydd yr Urdd)
Sign In