Cartref
Digwyddiadau
Dyddiadur
Gwybodaeth
Llythyron
Staff / Cysylltwch
cinemaes 

Mae clwb ffilm yr Ysgol yn cwrdd ar bob Dydd Llun, Mawrth a Mercher. Dangosir ffilm newydd bob pythefnos, ac yn y cyfnodau sy'n weddill gall disgyblion ysgrifennu adolygiadau, trafod ffilmiau a phennu rhestrau o ffilmiau i'w gwylio.

  Mae cinemaes yn rhan o filmclub - sefydliad cenedlaethol sy'n cael ei ariannu gan y Cynulliad. Wrth gyflwyno adolygiadau i filmclub.org gall disgyblion ennill gwobrau wythnosol.

 
Am fwy o wybodaeth am cinemaes, dewch i gael sgwrs â Mr Meredudd Jones neu Mr Phil Pugh.


Sign In