Cartref
Digwyddiadau
Dyddiadur
Gwybodaeth
Llythyron
Staff / Cysylltwch
Home 

Croeso i Ganolfan Adnoddau Maes yr YrfaCroeso i Ganolfan Adnoddau Ysgol Maes yr Yrfa. Mae 11 disgybl llawn amser yn mynychu'r Ganolfan. Mae 8 aelod staff: 1 athrawes a 8 cynorthwy-ydd. Mae pob disgybl yn cael ei cefnogi trwy gydol y dydd yn cynnwys egwyl a chinio. 

Emma Griffiths
(Athrawes y Ganolfan Adnoddau) Dyddiadau newydd ar waelod y dudalen.


*A wnewch chi sicrhau bod enwau ar bob dilledyn yn cynnwys dillad chwaraeon. Diolch!


Golff  

Pob disgybl i wisgo dillad chwaraeon i'r ysgol a dillad ysgol yn y bag i newid amser cinio.Nofio ar ddydd Iau                            

Mae'n rhaid i'r disgyblion wisgo eu gwisg ysgol ar gyfer ein sesiynau siopa bob yn ail dydd Iau. Bydd angen o leiaf £ 7.00 i brynu bwyd yn y caffi yn y dref. Pe byddai'r disgyblion eisiau brynu cylchgrawn neu lyfr, yna bydd angen arian ychwanegol.Dyddiadau nofio a sgiliau byw (angen arian bwyd)

* 18/4/13
* 2/5/13
* 16/5/13
* 6/6/13
* 20/6/13
* 4/7/13

Dyddiadau Golff

* 26/4/13
* 3/5/13
* 10/5/13
* 17/5/13
* 24/5/13
* 7/6/13
* 14/6/13
* 21/6/13
* 28/6/13
* 5/7/13
* 12/7/13

Bowlio Deg (angen £5.00 am fwyd)

* 25/6/13

Cystadleuaeth Golff (angen pecyn bwyd)

* 10/7/13

Bluestone (arian am McDonalds)

*16/7/13


Sign In